Archivi tag: media

Budapest, libertà di stampa ancora minacciata

Trasmettiamo un nuovo comunicato da Budapest di Klubrádió:

Media Council: Another Slap in the Face for the Freedom of Press as a Christmas Present
A press release by Klubrádió
The Media council has served its most recent unlawful resolution by courier at half past four p.m. on Friday, 19 December 2012, once again questioning the successfulness of Klubrádió’s application for the 95.3 MHz broadcast frequency tender, though it had already been declared successful by the High Court of Appeal in its final and binding decision on 14 March 2012. The only difference in the Council’s method is that instead of trying to disqualify Klubrádió from the tender on the grounds of “failing to sign the empty pages”, they regard this disqualification as a fact and, “acting within their own competence”, only revoke part of their resolution of last September which claims the tender was successful. In addition, they cite the prosecution’s position statement – which could only be regarded as an expert opinion at most, in view of the several legal and binding rulings of the court. Incidentally, the contents of this opinion is unknown to the party concerned.

Similarly to the one issued before last Christmas declaring Autórádió kft to be the winner, this resolution also has an appeal period of 15 calendar days subject to forfeiture. This work of art is also intended as an “early Christmas present”, leaving only 4 workdays for Klubrádió to prepare and file their appeal. The celebration of love has once again been exploited by the Media Council for furthering their political goals. Perhaps they hope the public outrage triggered by their latest wrongful decision would not be so strong this way.

This procedure is not only unlawful and unfair, but also deeply cynical. This behaviour goes against democratic thinking as well as good manners, just like other, untrue statements in the Council’s resolution, such as the one claiming Klubrádió is charged only 50% of the broadcasting fee even though it is just the other way round: Klubrádió is the only one needing to pay the full price.

Médiatanács: újabb karácsonyi pofon a sajtószabadságnak
A Klubrádió közleménye
A Médiatanács 2012. december 19-én, szerdán délután fél ötkor futárral kézbesítette újabb törvénytelen határozatát a Klubrádiónak. Ebben a Fővárosi Ítélőtábla által már 2012. március 14-én jogerősen eredményesnek ítélt 95.3 MHz frekvencia pályázat eredményességét kérdőjelezi meg ismét. A módszer annyiban változott, hogy a hírhedt „üres oldalak aláíratlansága” ötlet alapján most nem kizárja a Klubrádiót a pályázatból, hanem a kizárást axiómaként ténynek tekinti és csupán a tavaly decemberi, a pályázat eredményéről szóló határozatának azt a részét „vonja vissza saját hatáskörben”, mely szerint a pályázat eredményes volt. Ráadásul az ügyészségre hivatkozik, akinek az állásfoglalása legfeljebb szakértői véleménynek tekinthető több jogerős ítéletet követően. E vélemény tartalma egyébként az érintett előtt ismeretlen.
A mostani határozattal szemben is 15 naptári napos jogvesztő határidővel lehet keresetet benyújtani, csakúgy, mint a tavaly Karácsony előtt az Autórádió kft-t győztesnek kikiáltóval szemben. A mű ezúttal is karácsonyi ajándékként született, ismét mindössze 4 munkanap áll rendelkezésre a kereset elkészítésére és benyújtására. A szeretet ünnepét ismét politikai céljai elérésének szolgálatába állította a Médiatanács. Talán abban reménykedik, hogy így kisebb lesz a felháborodás, amelyet az újabb jogsértő döntése vált ki?
Az eljárás nemcsak jogellenes és tisztességtelen, de cinikus is. Az ilyen viselkedés nemcsak a jogállamiságtól, hanem a jó modortól is idegen. Ahogy a Médiatanács december 19-i közleményének más, a valóságtól eltérő állítása is, például az, hogy a Klubrádió a frekvenciadíj feléért sugározhatja az adását: ellenkezőleg, csak a Klubrádiónak nem szállították le a fizetési kötelezettségét.

20121221-213948.jpg

Ungheria, la lettera di Klubradio

KlubRadioTrasmettiamo la lettera scritta da Klubradio il 30 novembre:

Dear Media Council,
Lately you have been entertaining the public with lies and misrepresentations of facts on a daily basis. What is more, you have an enormous staff and you spend huge amounts of public money to support your harmful behavior. In this press release, we would like to react to your latest announcement dated 29 November.
“The Media Council has been continuously and reliably providing Klubrádió the opportunity to operate for two years now. In fact, the Media Council allows us to use our frequency by issuing temporary licenses for two-month periods at a time. We only learned on Wednesday that we would be allowed to broadcast next Tuesday. And this has been going on for two years although so far six court judgments have confirmed that we have the right to use a frequency permanently. Your inexplicable behavior causes immense losses to Klubrádió and to its hundreds of thousands of listeners, to the freedom of press and to Hungary.
“(…) the Media Council has reduced the annual fee to HUF 3 million from HUF 11 million for the Kecskemét frequency and to HUF 4.1 million from HUF 8.5 million for the Debrecen frequency of Klubrádió.” You are misleading the public again as you have not reduced the HUF 25 million fee of Klubrádió’s Budapest frequency in spite of the fact that you did lower the fees for all the commercial stations of the country. You were cynics when you claimed that Klubrádió had been left out of the fee reduction with regard to the temporary status of its frequency rights. Also, you keep the rate of reduction confidential in the other cases, including that of Class FM, which could be HUF 100 million or even more. Another of your pets, Lánchíd Rádió is given frequency after frequency in the country free of charge. Also, Katolikus Rádió, Mária Rádió and Európa Rádió don’t have to pay fees either. The help you give us, compared to the help they get, is hypocritical and laughable. Klubrádió and its partners are in a difficult financial situation primarily because of the Media Council’s actions.
“The Media Council still considers the owner of Klubrádió a partner (…)” No, you have never treated Klubrádió as a partner. You offended the public when you wanted to waste Klubrádió’s frequency through a call for tenders issued for stations with a music profile; when you declared Autórádió Kft., which submitted an atrocious offer, the winner; when you did not allow Klubrádió to use the frequency it had won at a tender; when you ignore final and nonappealable judicial decisions and act as if you were above the law.
Dear Media Council, what you do is detrimental

Tisztelt Médiatanács!
Önök immár naponta traktálják hazugságaikkal, csúsztatásaikkal a közvéleményt. Önök kártevő tevékenységüket hatalmas apparátussal, irdatlan közpénzen végzik. Legutóbbi közleményükre (november 29.) reagálunk ezúttal.
„A Médiatanács immár két esztendeje folyamatosan és kiszámíthatóan biztosítja a Klubrádió számára a zavartalan működés lehetőségét”. Kéthavonta hosszabbítgatják ideiglenes engedélyekkel a frekvencia használatunkat. Szerdáig nem tudtuk, vajon jövő kedden sugározhatunk-e. És ez így megy két éve, miközben eddig hat bírósági ítélet állapította meg a tartós frekvenciához fűződő jogainkat. Az Önök áldatlan tevékenysége mérhetetlen károkat okoz a Klubrádiónak, a Klubrádió többszázezres hallgatóságának, a sajtószabadságnak, Magyarországnak.
„… a Klubrádió kecskeméti frekvenciájáért fizetendő éves díjat a Médiatanács 11 millióról 3 millió forintra, míg debreceni frekvenciája díját 8,5 millióról 4,1 millió forintra csökkentette.” Önök ismét félrevezetik a közönséget, ugyanis a Klubrádió budapesti frekvenciájának 25 milliós díját nem csökkentették, szemben az ország összes többi kereskedelmi rádiójáéval. Önök cinikusan a frekvencia ideiglenességével indokolták a Klubrádió kihagyását a kedvezményből. Ráadásul a többi esetben titokként kezelik a csökkentés mértékét, például a Class FM-ét is, ami bizonyára százmilliós nagyságrendű. Az Önök egyik fő kegyeltje, a Lánchíd rádió egymásután kapja a vidéki frekvenciákat ingyenes használatra. Egyébként a Katolikus, a Mária és az Európa rádió sem fizet Önöknek díjat. Ehhez képest az Önök úgynevezett segítsége álságos és nevetséges. A Klubrádió és partnerei nehéz gazdasági helyzetéért a Médiatanács a legfőbb felelős.
„A Médiatanács továbbra is partnerként tekint a Klubrádió tulajdonosára…” – Önök soha nem tekintették partnernek a Klubrádiót, Önök már akkor arcul csapták a teljes hazai közvéleményt, amikor a Klubrádió frekvenciáját zenei formátumú pályázaton próbálták elkótyavetyélni, amikor az Autórádió Kft. minősíthetetlen ajánlatát győztesnek hirdették ki, amikor a Klubrádiónak nem adták át a pályázaton elnyert frekvenciáját, amikor önmagukat törvényen felülre helyezve nem engedelmeskednek jogerős bírósági ítéletnek.
Tisztelt Médiatanács, Önök kártékonyak.

Ungheria, Klubradio e la libertà di espressione

Vi trasmettiamo l’ultimo comunicato diffuso da Klubradio:

KlubRadioThe Media Council’s series of decisions violating the principle of the rule of law is a threat to the freedom of the press

Klubrádió’s press release concerning the latest letter issued by the Media Council’s press office claiming that the authorities do whatever they can to support the radio’s uninterrupted operation

We did not ask for the Media Council’s sympathy about the tender concerning the Esztergom and Tatabánya coverage area in which no winner had been declared. The only reason why this tender was unsuccessful is that the authority had issued an atrocious call for tenders, as confirmed by the Budapest High Court of Appeal. It was the Media Council’s negligence but it is Klubrádió that pays the price. According to the judgment of the Court, the Media Council’s call for proposals had been so irrational and unprofessional that it was impossible to submit a proposal that met the applicable formal requirements. As a result, it is the Media Council’s duty to mitigate the damage caused and issue a temporary license for broadcasting in the two towns.

According to the Media Council’s press release, the Council will do whatever they can to make uninterrupted operation possible for Klubrádió, and they intend to prove this by issuing another 60-day extension (the twelfth of such extensions). However, this statement contradicts the facts as judgment after judgment confirms that that the authority’s procedures have been illegal and the Council refuses to comply with the orders of the court. The Council does not abide by the law, it is a law unto itself.

And the statement that the “Media Council continuously offers cooperation to Klubrádió” is utterly false. The truth is that it does not show any willingness to cooperate. They refused to answer our proposals for solutions and did not react to our requests for negotiation.

With the suspension of the operation of our Esztergom and Tatabánya broadcasting stations, we have made it possible for the Media Council to take immediate steps. The Media Council should allow us to take over the Budapest frequency permanently and should issue a new tender for the two country frequencies that meets the applicable professional and moral requirements. Stop causing more harm!

Budapest, lotta continua per Klubradio

Trasmettiamo l’ultimo comunicato di Klubradio, la radio di Budapest le cui frequenze sono state messe all’asta:

Media Council has it back to front
For months now, the Media Council has refused to execute the court’s final and binding judgement in wilful violation of the law. It is an outright lie that the court’s judgment has disqualified Klubrádió. The opposite is true, as confirmed by several other judgements. The court has disqualified the bid of Autórádió Kft. and at the same time called upon the Media Council to announce a new winner given the invalidity of the earlier winning bid. By failing to do so, the Media Council is flying in the face of the freedom of speech and is giving Hungary a bad name throughout the democratic world.

The Media Council has it back to front. Its task should be to promote the freedom of speech instead of trying with all its might to undermine it. Klubrádió.